I.1. LÉVAY (RÉDER ) főág

Ennek a kettős nevű családi ágnak a 4 dédszülői ága között külön szerepel a kettős név mindkét tagja, a Réder és a Lévay is. Ennek igen egyszerű a magyarázata. Réder Béla nagyapámat I. világháborús hőstettei okán vitézzé avatták, és ekkor becsületes sváb családnevét magyarosítani kényszerült. Édesapám pedig még a névmagyarosítást megelőzően született, ezért őt eredetileg szintén Réderként anyakönyvezték.

Nagyapám a névmagyarosítás során a „kutyabőrös” kisszecsei Lévay családból származó anyósának a családnevét vette föl belügyminiszteri engedéllyel, természetesen a nemesi előnév nélkül. Így aztán nekem mind a Réder, mind a Lévay dédszülői ág fölmenői az egyenes ági őseim. A különbség csak annyi, hogy „valódi” Lévay őseim sora 2 generációval később kezdődik, mint a Lévayra magyarosított Rédereké.

Ez a családi ág a már említett baranyai sváb nagyapai Réder és a felvidéki illetőségű nagyanyai Czeller ágra bomlik.

A baranyai sváb őseimet alkotó családok különböző, geográfiailag csak néhány esetben azonosítható német területről települtek be, és a betelepülésük pontos időpontja is csak ritkán ismert. Ennek megfelelően származásukra vonatkozóan a sváb megnevezés is csak a Magyarországon elterjedt összefoglaló értelemben használható. A valódi svábok mellett voltak közöttük bádeniek, bajorok, frankok stb.

Nem számítva a második házasságokat, összesen 22 különböző, azonosított családnév található a közvetlen felmenőim baranyai sváb ősfáján, és ezek között csak egy, a Molnár tekinthető biztosan magyar névnek. A Pest családnév magyar vagy sváb volta már bizonytalan.

Általánosságban elmondható róluk, hogy foglalkozásukat tekintve mesteremberek voltak, és földműveléssel csak ritkán és mellékesen foglalkoztak. Erről szóló írásomban dédapámtól kezdődően 17 felmenőm foglalkozását sikerült kiderítenem, akik összesen 13 féle különböző mesterséget űztek. Nagyapám lett közülük az első tanult ember.

A felvidéki Czeller ágon 21 azonosított, néhány szlovák és német hangzásútól eltekintve többségében magyar családnév található az ősfán. Voltak közöttük kereskedők és köztisztviselők.

Közülük a Lévay, az Istenes, a Borbély, a Vadkerti, a Komlóssy, a Karácson, a Pogány, a Mátéffy és a Becsky családoknak nemesi címerük is volt, legtöbbjüknek nemesi előnévvel.