Források

Adataim forrásainak felsorolásánál nem törekedtem a teljességre, lévén, hogy munkám nem tudományos publikációnak készült.

Komáromvármegye nemes családai Összeáll.: Dr. Alapi Gyula (Komárom, 1911)

Anyakönyvek levéltárakban: Magyar Országos Levéltár, Budapest Főváros Levéltára, Pest Megyei Levéltár, egyéb megyei levéltárak

Arcanum DVD könyvtár IV. Családtörténet, heraldika, honismeret

     [Nagy Iván, Kempelen Béla, Engel Pál, Siebmacher, Borovszky, Turul  stb.]

Az első katonai felmérés (Arcanum DVD)

Az 1715. évi országos összeírás (Arcanum DVD)

Családkönyvek (Sváb [Deutsche Ortssippenbücher, OSB]: Hodschag, Palanka, Gajdobra, Weprovatz, Filipowa, Miletitsch; magyar: Vaskút)

Görgey Albert: A Görgeyek és a reformáczió (Igló, 1916).

Gudenus János József: Magyar Családtörténeti Adattár (MCSAT) (http://www.macse.org/society/gudenusadattar.php)

Gudenus János József: Magyar Főnemességi Adattár (MFAT) (http://www.macse.org/society/gudenusadattar.php)

Gudenus János József: Pongrácz (szentmiklósi és óvári) nemes, báró és gróf (Bp. 2009)

Hengl, Ferdinand: Deutsche Kolonisten im Komitat Baranya/Ungarn 1688-1752, I.-III. (AKdFF, Darmstadt 1983-1985)

Madas József: Pécs-belváros telkei és házai; Adatgyűjtemény (Pécs 1978) (http://mnytud.arts.unideb.hu/madas/index.php)

Madas József: A pécsi Budai Külváros telkei, házai és utcái; Adatgyűjtemény I-II. (Pécs 1985)

MAREK, Miroslav: GENEALOGY.EU (http://geealogy.euweb.cz/)

MORMONOK: Free Family History and Genealogy Records (https://familysearch.org/search)

Móró Mária Anna: Malomösszeírások Baranyában (Baranyai helytörténetírás 1980, 1981, 1982, 1985-1986, A Baranya megyei levéltár évkönyvei, Pécs, 1981, 1982, 1983, 1986)

OSZK gyászjelentés gyűjteménye (http://www.rakovszky.net/E1_LSG_ObitsIndex/GYJ-NevIndex.shtml)

A zent-miklósi és óvári Pongrácz nemzetség leszármazási táblázata 1230. évtől 1914. évig. Eredeti okmányok, családi törzskönyv és egyéb hiteles adatok alapján összeállította: Báró Pongrácz Jenő cs. és kir. kamarás

RadixFórum (http://www.radixforum.com/index.hu.htm)

Stader, Stefan: Sammelwerk donauschwäbischer Kolonisten  I.-VII. A-Sz (AKdFF, Sindelfingen, 1997-2011)

Szluha Márton: Bács-Bodrog, Csanád, Liptó, Nyitra, Udvarhely és Vas vármegyék nemes családjai (Arcanum CD)

Szluha Márton: Felvidéki nemes családok I-II. Árva, Trencsén, Zólyom – Sáros, Turóc (Arcanum CD)

Szluha Márton: Liptó vármegye nemes családjai (Heraldika Kiadó, 2000)

Szontagh Dániel: Iglói és zabari Szontagh Nemzetség származási története és oklevelei (Pest, 1864) (http://mek.oszk.hu/09900/09916/)

Urbáriumok és összeírások/Urbaria et Conscriptiones (Arcanum CD-ROM)

Dr. Várkonyi Tibor: Családtörténet határok nélkül (Heraldika Kiadó, 2012)

WIKIPÉDIA (http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia)