CSALÁDI ŐSFAÁGAK

A feleségemmel közös KÉPES ŐSFÁNKON látszik, hogy a törzs alján mi ketten helyezkedünk el. A törzsből az őseink kétágú főágai, a LÉVAY ŐSÖK és a SÁNDOR ŐSÖK indulnak ki. Az ősök ágaiból a Lévay (Réder) és a Pongrácz valamint a Sándor (Svraka) és a Thomász szülői főágak indulnak ki, majd ezekből a nagyszüleinkkel kezdődő további 8 részág ágazik ki, amelyek végül a dédszüleinkkel kezdődő 16 újabb ágra bomlanak. Az újabb ágak mindig egy-egy újabb családnévvel kezdődnek, ezért ezeket családi ősfaágaknak nevezem.

Az egyszerűbb áttekinthetőség kedvéért a menüben a szülői ágak után, a nagyszülői ágak kihagyásával, rögtön a dédszülőkkel kezdődő ágak következnek. A nevesített ágakhoz a tájékozódást segítő decimális számok is társulnak.

Az ősök egyenkénti személyes bemutatása a dédszülői ágaktól kezdődik. Az azonos családnevűek együtt, egymást időrendben követve kerülnek bemutatásra. A kettő, ill. egy generációval korábban élt szüleinket és nagyszüleinket is a nekik megfelelő nevű dédszülői ágban, velük kezdve tárgyalom.

Ebben a rendszerben a férj és a feleség külön-külön, a saját családi ágának a tagjai között szerepel. Mivel azonban a házastárs neve minden személy bemutatásakor az alapadatai között szerepel, és kölcsönösen linkként is meg van adva, az összekapcsolásuk egy kattintással létrehozható. Ahol egy leágazás további adatok híján befejeződik, ott a házaspár adatai már nem válnak szét, hanem egymást követik.

A 8-8 dédszülői ősfaágról természetesen további elágazások indulnak ki. A nem nemes családoknál ezeknek a leágazásoknak az ismerete rendszerint csak néhány további generációra terjed ki. Ezeket a rövid ágakat a dédszülői ágakon belüli, de a menüben külön nevesített családokként mutatom be. A menü így meglehetősen összetetté vált, de könnyebb a megismerni kívánt családok megtalálása.

A személyek bemutatását, a több generációra visszavezetett családok esetén, bevezetőként megelőzheti az adott család történetének rövid összefoglaló ismertetése.

A távolabbi generációkig visszavezethető nemes családok esetén a családtörténet meglehetősen bonyolult, sokszor egymással többszörösen is összekapcsolódó, ősfaszerkezetet eredményez. Ezeknek a családoknak a történetét külön, a NEMES CSALÁDOK menüpontban mutatom be. Ide kerültek azok a kevésbé jelentős, nem egyszer mára már kihalt, nemes családok is, amelyek meglehetősen korai szakaszában kapcsolódnak az ősfámhoz.

Itt konkrét személyekre bontott bemutatásra már lehetőség és szükség sincs, kivéve egy-egy nevesebb ős esetét. A családok történetét ezért főként leszármazási táblák formájában ismertetem. Ezekben a felmenők sorát a táblán színessel kiemeltem, így azok egymással való időrendi kapcsolata jól követhető.

Ezek a táblázatos adatok különböző családtörténeti munkákból származnak. A különböző forrásokban esetenként számos egymásnak ellentmondó adat található. Nem lévén szakember, ezek közül nem tudtam jól definiált ismérvek alapján egyértelműen választani, így ezekben az esetekben a döntéseim esetlegesek és egyéniek.