I.1.4. Lévay ág

A kisszecsei Lévay család ősfája Henriett dédanyámtól kezdődően még 7 generáción át egészen az én -X. generációmig  ismert.

II. Ferdinánd király Bécsben 1631. dec. 16-án a nemesi szabadságban élő és nemes szülőktől származó Lévay alias Vaska Andrást – de Kis-Szetse – a tokaji harmincad ellenőrét és feleségét Tajta Ilonát, fiát Andrást, leányait Annát, Erzsébetet, Katát újólag megnemesíti a következő címerrel:

Lévay új 2a

Czímerleírás:

Kékben, zöld alapon ágaskodó kétfarkú arany-oroszlán, jobbjában egyenes kardot markol. Sisakdísz: a pajzsalak növekvõen. Takarók: kékarany, vörösezüst.

-III/2. LÉVAY Henriett (dédanya)

*Pest, 1847.11.24.; +Vágsellye, 1910.06.19.; =Vágsellye, 1885.01.20., CZELLER Lajos

A szülei házasságát követő 2. hónapra erősen "koraszülöttként" jött a világra! Ja, a szerelem sötét verem! Hosszas szenvedés után halt meg 59 éves korában.
Lévay Henriette-2
Lévay Henriett

Malvin húga halála után lett Czeller Lajos dédapám 2. felesége.

5 gyereket szült, de ezek közül kettő lány erősen koraszülöttként és egymást igen rövid idővel követve halva született. Őket ugyan anyakönyvezték, de nevet nem kaptak.

 

-IV/4. LÉVAY István (ükapa)

*Udvard, 1821.08.02.; +Vágsellye, 1888.07.24.; =Pest, Belváros, 1847.09.20., FRIEDMANN Terézia
Özvegyen halt meg 67 éves korában. A halál oka: phtysis pulmonia (tüdobaj).

Foglalkozása: házassági akv.-ében segédkereskedő, lánya szül. akv.-ében kereskedő, halotti akv.-ében vasúti hivatalnok.

Lévay János fiai István és Antal, ez utóbbi fiaival Antallal (*1830) és Károllyal (*1836) udvardi lakosok voltak, és Koltán lakó rokonaikkal együtt eredetiben bemutatták az 1792. február 13-án kelt nemesi bizonyságlevelet, amelyet nagyatyjuk Lévay András és testvére László kapott Komárom vm-ben. Ennek és egyházi anyakönyvi kivonataik alapján 1842. január 10-én nemesi bizonyságlevelüket Komáromban megerõsítették.

-IV/4. FRIEDMANN Terézia (ükanya)

*Pest, ~1827.; +?, <1888.07.24.; =Pest, Belváros, 1847.09.20., LÉVAY István
Születési adatai a házassági anyakönyvéből (20 éves volt, Pesten született).

Neve és evangélikus vallása alapján pesti német családból származhatott. Felmerülhetne a kikeresztelkedett zsidó származás lehetősége is, de abban az időben a zsidók körében ez még nem volt jellemző. Bár, ha megtörtént, leginkább az ágostai evangélikus vallást és nem a katolikust választották.

5 gyermeke született.

-V/7. LÉVAY János (szépapa)

*Kolta, 1771.02.02.; +Udvard, 1822.02.19.; =Udvard?, <1798.06.18., BALÁZSOVITS Marianna

Születési helye (Jászfalu), szülei és felesége neve Szluha Márton: Nyitra vm. nemes családjai c. könyvében tévesen a Boronkay családnál szerepel. Jászfaluban csak anyakönyvezve van, de születési helye Kolta, anyja pedig nem Borbála, hanem (Farkas) Rozália. Szluha egy másik Lévay Jánossal (Kolta, *1786.12.17.) keveri össze, aki Lévay László és Gyárfás Anna fia volt.

A “Lévay aliter Vasska de Kisszetse” család leszármazási táblája 9 gyermeke közül csak Antal és István fiát tünteti fel. A többi gyerek nyilván azért nincs megemlítve, mert fiatalon meghaltak.

-V/7. BALÁZSOVITS Marianna (szépanya)

*?, ~1775.; +Udvard?, >1822.02.19.;=Udvard?, <1798.06.18., LÉVAY János

Neve férje halotti anyakönyvéből ismert. A vágsellyei Balázsovits doktorral valószínűleg a rokoni kapcsolat folytán volt a családnak jó kapcsolata. Dodika (Pigler Istvánné, szül. Czeller Margit) halála után édesapám két szép ezüst gyertyatartót vitt nekik a hagyatékból, mert mi nem mertük azokat átcsempészni a határon.

-VI/13. LÉVAY András

*?, ~1745.; +Kolta?, >1792.; =Kolta?, <1771.02.02., FARKAS Rozália

1792.02.13-án Komáromban Komárom vm. nemesi bizonyságlevelet adott neki testvérével Lászlóval. A bizonyságlevél tartalma szerint a nemességszerző Lévay avagy Vaska de Kis Szecse Andrástól való egyenesági leszármazásukat II. Ferdinánd címeres levelével 1756. április 6-án igazolták. Anyakönyveiket és atyjuk Lévay Sámuel tanúságlevelét, valamint a jegyzőkönyvi kivonatot arról, hogy (Pál fiai) Zsigmond és Ádám 1766. január 23-án nemességükről tanúságot tettek, bemutatták.

Ez a bizonyságlevél, Czeller Malvin nagyanyám hagyatékából a birtokomban van.

-VI/13.  FARKAS Rozália

*Nemes-Bacsfa, 1754.06.16.; +Kolta, 1774.03.29.; =Kolta?, <1771.02.02., LÉVAY András
Nemes-Bacsfa ma Bač, Szlovákia.

A Farkas Rozáliák közül a születési dátum és hely mellett annak alapján lehetett nagy valószínűséggel kiválasztani, hogy a születési anyakönyvében a többiekkel ellentétben az apja neve előtt D (Dominus) áll, amely a nemességére utal, hasonlóan a saját halotti bejegyzéséhez.

xxxx

xxxx

xxx